Toekomstvisie Forum Volkshuisvesting

De Algemene Ledenvergadering van Forum Volkshuisvesting heeft op 1 juni 2017 een nieuwe toekomstvisie vastgesteld.

Kernpunten van het nieuwe Forum Volkshuisvesting:

  • Forum versterkt de relatie en kennistransfer tussen studenten en professionals in het woondomein.
  • Forum richt zich op onderwerpen die van invloed zijn op de manier waarop mensen wonen.
  • Forum verbindt onderwijs en onderzoek op het gebied van wonen met maatschappij en praktijk.
  • Forum snijdt maatschappelijke issues over wonen aan en faciliteert de discussie hierover.

Kernactiviteiten:

  1. Website als middelpunt van Forum
  2. Social media (LinkedIN, Facebook en Twitter) en periodieke nieuwsbrief als belangrijkste communicatiekanalen
  3. Jaarlijks Forum-Magazine
  4. Jaarlijks symposium voor studenten en professionals met ‘unusual suspects’ als sprekers

De toekomstvisie van het nieuwe Forum Volkshuisvesting kun je hier downloaden: toekomstvisie-forum-alv-1-juni-2017.

Wil je bijdragen aan het nieuwe Forum Volkshuisvesting? Laat van je horen: info@forum-vhv.nl.