VHV Bulletin 42-1: Verandering

VHV_42 1_Page_31Veranderingen, niet iedereen is er blij mee. Voor sommige betekent een verandering het verdwijnen van het bekende. De ander ziet het als een verschuiving van de status quo. Veranderingen kunnen daarentegen ook leiden tot nieuwe inzichten en uitdagingen. Uiteindelijk zal men mee moeten gaan met de veranderingen en deze naar een optimaal perspectief proberen te sturen.

2014 was voor de corporatiesector een bewogen jaar. De verwikkelingen rond diverse schandalen zorgden voor een negatief daglicht. Dit had ook zijn weerklank op de parlementaire enquête. In 2015 zal de novelle van Blok effect gaan hebben op de woningcorporaties, evenals de manier energielabels worden vastgesteld. Dat de sector veranderd is en dit zal blijven doen mag duidelijk zijn. In een interview vertelt Kees Noort hoe hij de rol van de Raad van Commissarissen heeft zien veranderen binnen de woningcorporaties.
Het begrip ‘participatiemaatschappij’ zal velen bekend in de oren klinken. De burger moest zich actief gaan opstellen en meer gaan doen voor de maatschappij. Sommige burgerinitiatieven zijn succesvol, anderen echter niet. Fred Sanders heeft onderzoek naar diverse burgerinitiatieven gedaan en ziet een mismatch tussen de burger en de professional.
Misschien dat 2015 wel het jaar wordt waarin de ESCO flink aan terrein gaat winnen. ESCO staat voor Energy Service Company en het concept komt oorspronkelijk uit Amerika. Kort door de bocht is een ESCO een energiebedrijf dat verder gaat dan het simpelweg leveren van energie. Zo zijn er concepten denkbaar waarbij een energieleverancier niet alleen de stroom levert maar ook de installaties en het onderhoud. Deze worden dan geleased door de afnemer. Gijs
Postma, werkzaam bij Eneco, licht het concept ESCO verder toe.
Casper Hofstee onderzocht voor zijn afstuderen hoe woningcorporaties Collectief Particulier Opdrachtgevers in hebben gezet om vastgoed te (her)ontwikkelen. Niet alleen kan zo bestaand vastgoed behouden blijven, maar kan zo een bepaalde groep woonconsumenten in hun behoefte worden voorzien. Dirk Dubbeling schreef hier een stuk over waarin hij de projecten beschrijft en kort vergelijkt. Het geloof dat de samenleven maakbaar is bestaat al sinds de Griekse oudheid. Door de jaren heen hebben zowel architecten als stedenbouwkundigen met hun visies en ontwerpen geprobeerd de samenleving te sturen. Lynn van Calmthout is dieper op deze materie ingedoken en bespreekt het concept
maakbaarheid.
We sluiten deze editie af met een samenvatting van een seminar over hoe woningcorporaties en vastgoedbeleggers samenkunnen werken. Een relevante kwestie nu de novelle van Blok aangenomen is. Hierin krijgen marktpartijen meer ruimte ten opzichte van de woningcorporaties. De vraag is echter in hoeverree markt interesse heeft voor het werkterrein van de corporatie. Cathelijne van den Berg en Jack Kollenburg tekenden het verslag op.
Deze editie van VHV duikt dus in op de veranderingen en laat enkele voorbeelden zien hoe er met veranderingen om kan worden gegaan en hoe bepaalde initiatieven hier op in kunnen springen. Een ding is zeker: wij hebben met veel energie aan dit eerste nummer van 2015 gewerkt, en hopen u hiermee geïnspireerd dit jaar te laten beginnen.
Op de voorkant en de achterkant ziet u twee foto’s van Benedikt Völkel. Hij heeft de jaarlijkse fotowedstrijd van FORUM gewonnen. Deze wedstrijd had als thema ‘unexpected place’.