VHV Bulletin 42-2: DATA

omslag_42.2De term Big Data zal bij de meeste mensen wel een belletje doen rinkelen. Vaak is Big Data met woorden als revolutie of toekomst te vinden in dezelfde zin. Maar wat is er dan zo spannend of vernieuwend aan data? We werken immers toch allemaal al tijden met gegevens, zoals de oude en vertrouwde Excelsheet? Het moge duidelijk zijn, met dit thema zijn we de wereld van data in gedoken.

Calcasa is een bedrijf wat onder andere vastgoedwaarderingen kan uitvoeren op basis van computermodellen. Hiervoor wordt een complex rekenmodel gebruikt welke waardeert met behulp van een flinke hoeveelheid gegevens. Anko Drentje heeft Petra Visser en Rogier van der Hijden geïnterviewd. Hij wilde weten hoe modelmatig waarderen werkt en hoe het gebruikt kan gaan worden.

Nawal El-Bouyahyaoui haar afstudeeronderzoek heeft misschien minder te maken met data, maar is desondanks niet minder interessant. Zij heeft het onderwerp mentaal eigenaarschap onderzocht. Dit is een vrij nieuw thema binnen de afstudeerrichting Housing aan de TU Delft. Binnen dit thema heeft ze zich toegespitst op de mogelijkheden die een bottom-up benadering kan hebben binnen een krachtwijk om zo bewonersparticipatie te bewerkstellen.

Casper Hofstee is voor zijn werk vaak in de weer met data en informatie. Hierbij ziet hij dat er vaak nog veel te verbeteren valt. Onder de noemer datacorporatie zet hij uiteen waarom data en de kwaliteit daarvan zo belangrijk zijn geworden voor woningcorporaties. Dit doet hij aan de hand van enkele concrete voorbeelden aan de hand van zijn ervaringen.

Onlangs heeft Corpovenista het congres Vernieuwing Verbinden gehouden. Jonathan van den Heuvel woonde de lezingen over zeggenschap bij en tekende voor VHV een verslag op. Ook dit onderwerp is in het kader van de participatiemaatschappij veel gehoord. De huurder zou meer zeggenschap moeten krijgen over de bedrijfsvoering van de verhuurder. De grote vraag blijft of zelfbeheer interessant is voor de corporatiesector.

Tot slot een stuk van Shiva Autar over zijn afstuderen. Hij heeft zich gericht op crowdfunding in de vastgoedwereld. Dit is een zeer vernieuwend fenomeen gebleken, waarbij bijvoorbeeld de naam Kickstarter bekend in de oren zal klinken. Binnen zijn onderzoek
keek Shiva of crowdfunding naast een financiële tool ook andere toepassingen kent en hoe dit bij vastgoedontwikkeling toegepast kan worden.

Het thema voor de volgende editie is: nieuwe spelers op de huurmarkt. Heeft u een opinie hierover, vernieuwende kennis of wilt u over dit onderwerp bijdragen aan VHV? Laat het de redactie dan weten en wij nemen contact met u op.